SANAT & TASARIM DERGİSİ - SAYI 03

İÇİNDEKİLER 
MAKALELER
 
Gökkuşağı Tekniğinin Seramik ve Cam Eserlerde Kullanılması
Cem ATMACA
 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi Seramikleri
Ceramics of Anadolu University, Museum of Educational Cartoons
Yrd.Doç./Asist.Prof.  Sadettin AYGÜN
 
Seramikte Kübizmin Öncülerinden: Christy Keeney
Christy Keeney: A Pioneer of Cubism in Ceramics
Öğr.Gör./Lecturer Deniz ONUR ERMAN
 
Farklı Bünyeler Üzerine Raku Sırlarının Araştırılması
Investigation of Raku Glazes on Different Bodies
Doç./Assoc. Prof. Soner GENÇ - Uzm. Ensar TAÇYILDIZ
 
Oda Müziği Sonatı Besteleme Geleneğinde J. Brahms Viyolonsel - Piyano Sonatları
j. Brahms's Cello-Piano Sonatas in the Tradition of Chamber Music Composing
Yrd.Doç.Dr. Asu Perihan KARADUT PERSAUD
 
Kamusal Alan ve Türkiye'de Heykelin Kamuya Açık Alanlarda Var Olma Koşulları
Public Space and Sculpture's Conditions of Being Exist in Open Area in Turkey
Doç. Ayşe Sibel KEDİK
 
Kamusal Alanda Atık Seramiklerin Kullanımına bir Örnek: Şandigar Kaya Bahçesi Hindistan
An example of Use of Waste Ceramics in Public Sphere: Chandigarh Rock Garden-India
Prof. Sibel SEVİM - Öğr. Gör. Elif AĞATEKİN
 
Yaş Çamur Yüzeyine Uygulanan Sıvama Dekoru
Daubed Decoration Applied on Wet Greenware
Yrd.Doç. Seyhan YILMAZ
 
Kağıt Katkılı Sanat Seramikleri
Yrd.Doç. Lerzan ÖZER - Ayşe KURŞUNCU
 
Seramik Sanatında Lazer Baskı Tekniği ve Çağdaş Uygulayıcıları 
Laser Printing Techniques in the Ceramic Art and It's Contemporary Practitioners
Öğr. Gör. Leman KALAY
 
Richard Wagner, 'Siegfired, Operasında Flütlerin Kullanımı'
Richard Wagner, 'Use of Flute Solos in Siegfired, Opera'
Yrd. Doç. Seyhan BULUT
 
Moda Tasarımında Sanatsal İfade Önerisi Olarak Alternatif Malzemeler: Seramik Elbiseler
Alternative Materials in Fashion Design as Proposal of Artistic Expression: Ceramic Dresses
Yrd. Doç. Ezgi HAKAN VERDU MARTINEZ

Türkçe
Dergi 
PDF simgesi SAYI3_1.pdf