Amaç ve Kapsam

Sanat &Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanlarında yapılan araştırma, inceleme ve değerlendirmelere yer veren; yenilikçi, çağdaş ve güncel arayışları disiplinlerarası bir bakış ile bir araya getiren süreli bir yayındır. Online olarak yayınlanan Sanat &Tasarım Dergisi, sanatsal kültüre ve sanat literatürüne bilimsel ve akademik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sanat &Tasarım Dergisi, resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, iç mimarlık, mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, sinema, geleneksel sanatlar, moda tasarım, sanat tarihi, sanat eleştirisi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme, editöre mektup ve vaka sunumu türünden makalelere yer vermektedir.