Hakkımızda

 
Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, ulusal hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.
 

  • Sahibi: Anadolu Üniversitesi adına, Rektör Prof. Dr. Fuat ERDAL

 

  •  Baş Editör: Doç.Dr. Selvin YEŞİLAY
  •  Editör: Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Esra KINIKLI SNAPPER
  •  Editör: Öğr. Gör. Ülkü COŞKUN
  •  Yayın Yönetmeni : Osman Nuri KIDAK
  •  Yayın Yönetmeni Yardımcısı :  Gaye TURHAN
  •  Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Ebru ÖZEN
  •  Yayın Yönetmeni Yardımcısı :  Zafer ÇAKIR
  •  Dizgi: F. Ekin AYDOĞANOĞLU
  •  Kapak Tasarımı: F. Ekin AYDOĞANOĞLU

 
e-ISSN: 2146-9059